Měníme osnovy

Blog

Dobré vztahy ve škole pomáhají k lepším studijním výsledkům

29. 1. 2024 | Michaela Čejková

Pocit sounáležitosti se školou, zažití úspěchu, dobré vztahy s učiteli a spolužáky jsou podle neurovědců klíčové, aby se děti dokázaly dobře učit a rozvíjely si dovednosti potřebné pro spokojený život. Z nedávné studie Pisa 2022 ale vyplývá, že v českých školách hodnotí žáci tyto oblasti ve srovnání s jinými zapojenými zeměmi výrazně hůře. Co s tím můžeme dělat, nastínila Lenka Felcmanová, přední odbornice na vzdělávání z organizace SOFA.

Jak měřit kvalitu vzdělávání v Česku? Inspirace přichází ze zahraničí

29. 1. 2024 | Kateřina Kynclová

Nápadů, jak posouvat české školství, je mnoho. Jak ale správně vyhodnotit, zda se úroveň vzdělávání skutečně posouvá. Studie projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ přináší vhled do hodnocení kvality vzdělávání v zemích jako je Finsko, Estonsko, Nizozemsko, Ontario a Nový Jižní Wales. Základními hodnotícími parametry není jen prospěch, ale také to, jak se děti ve škole cítí a jak výuka ovlivňuje kvalitu jejich života.

Zajímáte se pravidelně o výsledky vašich dětí ve škole? Jen v pololetí to nestačí

26. 1. 2024 | Vendula Procházková

Vysvědčení je pro děti velkou událostí. Neměl by to být ale jediný okamžik ve školním roce, kdy si společně sednete nad úspěchy a neúspěchy, které se ve škole odehrály. Předejdete případnému nepříjemnému překvapení na vaší straně a obavám a strachu “co na to řeknou naši” na straně dítěte. Ideálním formátem, jak průběžně diskutovat výsledky, jsou takzvané tripartity - schůzka dítěte, rodiče a učitele.