Měníme osnovy

Zpět

Žákovský parlament dává dětem zkušenost, že jejich hlas má význam

20. 5. 2024 | Michaela Čejková

Žákovský parlament ve škole není jen formální aktivitou, ale skutečným nástrojem pro rozvoj dětí. Představuje možnost, jak děti mohou zažít demokracii v praxi, učit se komunikovat a spolupracovat s ostatními. Když mají děti dobré průvodce a důvěru dospělých, je to nástroj, který může perfektně rozvíjet občanskou kompetenci.

Žákovský parlament dává dětem zkušenost, že jejich hlas má význam

Díky zapojení do žákovského parlamentu se děti učí naslouchat druhým, vyjadřovat své názory a hledat kompromisy. Tyto dovednosti jsou klíčové nejen pro školu, ale i pro jejich budoucí osobní a profesní život.

Když děti mohou ovlivňovat rozhodnutí ve škole, cítí se více zodpovědné za své prostředí a komunitu. Tento pocit odpovědnosti a vlastní účinnosti je důležitý pro jejich sebevědomí a motivaci aktivně se zapojit do života společnosti. Děti tak vidí, že jejich hlas má význam a že mohou skutečně měnit věci kolem sebe.

Jak mohou pomoci učitelé a vedení školy

Učitelé a vedení školy hrají klíčovou roli v podpoře žákovského parlamentu. Je důležité, aby dětem dali prostor k diskusi a rozhodování, ale zároveň je vedli a podporovali. Učitelé by měli být průvodci, kteří dětem pomáhají vyjadřovat své myšlenky a učí je efektivní komunikaci a respektu k ostatním. Vedení školy by mělo zajistit, aby žákovský parlament nebyl jen formální záležitostí, ale skutečně přispíval k zlepšení školního prostředí a podporoval aktivní účast studentů.

Proč je podpora důležitá

Když děti vidí, že jejich nápady a návrhy jsou brány vážně a mají reálný dopad, jsou motivovány k další aktivitě a angažovanosti. Tímto způsobem škola nejen přispívá k rozvoji demokratických hodnot a občanských dovedností, ale také vytváří pozitivní a inkluzivní školní prostředí, kde se děti cítí respektovány a důležité.

Mohlo by vás zajímat

Přečtěte si rady studentů z České středoškolské unie, jak žákovský parlament založit a pobavte se doma se svými dětmi o tom, zda něco podobného mají ve své škole.

V rozhovoru s Ondřejem Horákem si přečtěte, co dalšího by učitelé a školy mohli dělat pro rozvoj občanské kompetence. 

Zpět