Měníme osnovy

Jsem rodič

Chci se zapojit do změn ve vzdělávání a pomoci měnit naši školu.

Co mohu udělat hned teď?

Školská rada: Zjistěte si, zda a jak u vás funguje, a zapojte se. Zajímejte se o fungování školy a budujte si s ní partnerský a konstruktivní vztah.

Vzdělávejte se, sledujte a čtěte:

Sledujte dění na sítích organizací a podporujte je tak, jak je vám blízké.

 • Začít spolu
 • Unie rodičů
 • Eduin
 • Učitelská platforma
 • Učitel naživo
 • SOFA
 • Otevřeno
 • Začni učit a další.

Nabídněte škole Vaši expertizu, uspořádejte dílnu nebo přednášku, propojte školu s okolním světem. Děti to mají rády a i vás to může obohatit.

Pomozte při organizaci exkurzí, výletů, projektových dnů, badatelských expedic, sportovních událostí, galerií, muzeí. Tvoří to mimo jiné důvěru s učiteli a vedením.

Jste aktivní ve vaší škole a chtěli byste vědět, co můžete dělat dál?

Tyto organizace vám ukáží další možnosti, jak se podílet na změně českého školství.

Unie rodičů (www.unierodicu.cz)

 • Využijte našich zkušeností se zakládáním a fungováním školských rad.
 • Udělejte rodičovskou kavárnu s naší podporou.
 • Podívejte se na naše semináře online i offline.
 • Propojte se s dalšími rodiči kolem sebe, tvořte komunitu rodičů napříč republikou.

Step by step (program Začít spolu)

 • Budujte si se školou partnerský vztah, spojuje vás stejný zájem poskytnout vašemu dítěti kvalitní vzdělání v prostředí, kde se cítí dobře.
 • Důvěřujte učitelům a učitelkám, že jsou profesionálové, veďte s nimi dialog o tom, co a proč se ve třídě děje.
 • Pokud vaše dítě nastupuje do 1. třídy, zajímejte se o to, zda škola navazuje na vzdělávací program mateřské školy, kam dítě chodilo.
 • Iniciujte tvorbu pravidel pro spolupráci rodičů se školou.
 • Podílejte se na úpravě prostředí třídy / školy tak, aby se v ní všichni cítili dobře.
 • Ptejte se na hodnocení vzdělávacích výsledků vašeho dítěte, nespokojte se pouze s informací o známkování.
 • Iniciujte ve škole třídní schůzky ve formátu tzv. triád – konzultací, na nichž bude přítomné kromě vás a vyučujícího také vaše dítě.
 • Spolu s vyučujícími hledejte možnosti, jak žákům ve výuce zprostředkovat vaši profesi či koníčka.
 • Dopřejte si jedinečnou zkušenost a domluvte si pozorování dění ve třídě nebo se staňte „asistentem/kou pedagoga“ na část školního dne.
 • Informujte se na svém městském či obecním úřadě, jaká je regionální strategie rozvoje vzdělávání a jaký má dopad na kvalitu vzdělávání ve škole, kam dochází vaše dítě.

EDUin

Eduzměna