Měníme osnovy

Blog

S dětmi bychom si měli i ve škole mnohem více hrát

16. 2. 2024

Marcela Murgašová vede nadaci BLÍŽKSOBĚ a stojí za iniciativou Měníme osnovy, která usiluje o to, aby byly děti na dnešní rychle se měnící svět připravené a aby v tomto světě dokázaly být šťastné. Současně učí v malé komunitní škole, je členkou dvou školských rad, jednou za rodiče a podruhé za zřizovatele, a lektoruje kurz Trauma respektujícího přístupu v řešení náročného chování dětí pro učitele.

Autorita učitele? Jasně, ale říkejme jí respekt

31. 1. 2024

Sbalila děti i rodiče a odjela s nimi na víkend na hory. Tak začal školní rok ve třídě paní učitelky Jany Sadilové v ZŠ Horáčkova. Rodiče se od začátku podílí na vzdělávání svých dětí. Žáci, učitelka i rodiče jsou rovnocennými partnery. Paní Sadilová se může chlubit tím, že učí ve třídě, kde jsou děti šťastné. Jak se jí to za půl roku povedlo?

Dobré vztahy ve škole pomáhají k lepším studijním výsledkům

29. 1. 2024

Pocit sounáležitosti se školou, zažití úspěchu, dobré vztahy s učiteli a spolužáky jsou podle neurovědců klíčové, aby se děti dokázaly dobře učit a rozvíjely si dovednosti potřebné pro spokojený život. Z nedávné studie Pisa 2022 ale vyplývá, že v českých školách hodnotí žáci tyto oblasti ve srovnání s jinými zapojenými zeměmi výrazně hůře. Co s tím můžeme dělat, nastínila Lenka Felcmanová, přední odbornice na vzdělávání z organizace SOFA.

Jak měřit kvalitu vzdělávání v Česku? Inspirace přichází ze zahraničí

29. 1. 2024

Nápadů, jak posouvat české školství, je mnoho. Jak ale správně vyhodnotit, zda se úroveň vzdělávání skutečně posouvá. Studie projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ přináší vhled do hodnocení kvality vzdělávání v zemích jako je Finsko, Estonsko, Nizozemsko, Ontario a Nový Jižní Wales. Základními hodnotícími parametry není jen prospěch, ale také to, jak se děti ve škole cítí a jak výuka ovlivňuje kvalitu jejich života.

Zajímáte se pravidelně o výsledky vašich dětí ve škole? Jen v pololetí to nestačí

26. 1. 2024

Vysvědčení je pro děti velkou událostí. Neměl by to být ale jediný okamžik ve školním roce, kdy si společně sednete nad úspěchy a neúspěchy, které se ve škole odehrály. Předejdete případnému nepříjemnému překvapení na vaší straně a obavám a strachu “co na to řeknou naši” na straně dítěte. Ideálním formátem, jak průběžně diskutovat výsledky, jsou takzvané tripartity - schůzka dítěte, rodiče a učitele.