Měníme osnovy

Blog

Spolupráce učitelů přináší do škol novou inspiraci

30. 5. 2024 |

Síla pozitivní energie, kterou dokáže vyprodukovat skupina učitelů a učitelek, je neuvěřitelná, říká Monika Šimonová, zástupkyně hlavního manažera projektu IPs Podpora kurikulární práce škol (zkráceně IPs Kurikulum). Spolupráce mezi učiteli v metodických kabinetech může podle ní do škol přinést jiný pohled na výuku a novou inspiraci. Spolupráce mezi učiteli obecně může pozitivně ovlivnit také klima ve škole a vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a žáky i mezi rodiči a učiteli.

Žákovský parlament dává dětem zkušenost, že jejich hlas má význam

20. 5. 2024 | Michaela Čejková

Žákovský parlament ve škole není jen formální aktivitou, ale skutečným nástrojem pro rozvoj dětí. Představuje možnost, jak děti mohou zažít demokracii v praxi, učit se komunikovat a spolupracovat s ostatními. Když mají děti dobré průvodce a důvěru dospělých, je to nástroj, který může perfektně rozvíjet občanskou kompetenci.

O. Horák: Nechme děti rozhodovat. Ale ne jen na oko

20. 5. 2024 | Michaela Čejková

Jakou roli dnes hraje škola? Není to jen budova plná dětí a učitelů, ale komunita, která zahrnuje i rodiče a další členy okolí. Jak by měli učitelé učit děti být součástí této komunity a najít si v ní svou roli, sbírat zkušenosti, které pak mohou využít v jiných komunitách - v práci, ale také v celé společnosti? Přečtěte si rozhovor s Ondřejem Horákem a dozvíte se, proč je důležité rozvíjet občanskou kompetenci u dětí.

P. Daniš: České děti mají skvělé teoretické znalosti. Učme je s nimi pracovat a využívat je v praxi

21. 4. 2024 | Michaela Čejková

Kdo z nás myslel na základní škole na svou budoucnost, natož na budoucnost celé naší planety? Pro naše děti je toto uvědomění nesmírně důležité. Nesmí ale vzbuzovat pouze obavu. Úkolem učitelů je nabídnout dětem možnosti, jak i oni sami můžou zlepšit kousek světa, ve kterém žijí. V novém rámcovém vzdělávacím programu je jedna z klíčových kompetencí věnovaná přímo udržitelnosti. Jak tedy vést děti k udržitelnému životu?

GreenComp: Udržitelnost ve vzdělávání pohledem Evropské komise

17. 4. 2024 | Vendula Procházková

Jak na téma udržitelnosti ve školách pohlíží evropští politici? Nahlédněte do strategie Evropské komise GreenComp, která se zabývá tím, jaké kompetence by se v návaznosti na téma udržitelnosti měly rozvíjet u školáků.