Měníme osnovy

Blog

Rodiče by měli mít možnost zapojit se do vzdělávání svých dětí

23. 2. 2024 | Vendula Procházková

Napsat domácí úkol, vytvořit skupinový projekt a aktivně se zapojovat do výuky po celý rok. Klasické požadavky na žáky základní školy. Paní učitelka Karolína Peřichová se nebojí stejné úkoly zadávat i rodičům svých žáčků. Proč to dělá? A jak na to rodiče reagují? “Díky těmto aktivitám se od samého začátku zapojují do vzdělávání svých dětí. Společně si nastavujeme očekávání a všem se nám pak společně líp pracuje. Vzájemně si důvěřujeme a cítíme se lépe,” přiblížila paní učitelka, která deset let učí podle programu Začít spolu.

Autorita učitele? Jasně, ale říkejme jí respekt

31. 1. 2024 | Michaela Čejková

Sbalila děti i rodiče a odjela s nimi na víkend na hory. Tak začal školní rok ve třídě paní učitelky Jany Sadilové v ZŠ Horáčkova. Rodiče se od začátku podílí na vzdělávání svých dětí. Žáci, učitelka i rodiče jsou rovnocennými partnery. Paní Sadilová se může chlubit tím, že učí ve třídě, kde jsou děti šťastné. Jak se jí to za půl roku povedlo?

Dobré vztahy ve škole pomáhají k lepším studijním výsledkům

29. 1. 2024 | Michaela Čejková

Pocit sounáležitosti se školou, zažití úspěchu, dobré vztahy s učiteli a spolužáky jsou podle neurovědců klíčové, aby se děti dokázaly dobře učit a rozvíjely si dovednosti potřebné pro spokojený život. Z nedávné studie Pisa 2022 ale vyplývá, že v českých školách hodnotí žáci tyto oblasti ve srovnání s jinými zapojenými zeměmi výrazně hůře. Co s tím můžeme dělat, nastínila Lenka Felcmanová, přední odbornice na vzdělávání z organizace SOFA.

Zajímáte se pravidelně o výsledky vašich dětí ve škole? Jen v pololetí to nestačí

26. 1. 2024 | Vendula Procházková

Vysvědčení je pro děti velkou událostí. Neměl by to být ale jediný okamžik ve školním roce, kdy si společně sednete nad úspěchy a neúspěchy, které se ve škole odehrály. Předejdete případnému nepříjemnému překvapení na vaší straně a obavám a strachu “co na to řeknou naši” na straně dítěte. Ideálním formátem, jak průběžně diskutovat výsledky, jsou takzvané tripartity - schůzka dítěte, rodiče a učitele.