Měníme osnovy

Zpět

Zajímáte se pravidelně o výsledky vašich dětí ve škole? Jen v pololetí to nestačí

26. 1. 2024 | Vendula Procházková

Vysvědčení je pro děti velkou událostí. Neměl by to být ale jediný okamžik ve školním roce, kdy si společně sednete nad úspěchy a neúspěchy, které se ve škole odehrály. Předejdete případnému nepříjemnému překvapení na vaší straně a obavám a strachu “co na to řeknou naši” na straně dítěte. Ideálním formátem, jak průběžně diskutovat výsledky, jsou takzvané tripartity - schůzka dítěte, rodiče a učitele.

Zajímáte se pravidelně o výsledky vašich dětí ve škole? Jen v pololetí to nestačí

„Pokud práci žáka hodnotí všichni tři zainteresovaní aktéři, tedy učitel, rodič i samotný žák společně, vnáší to do hodnocení otevřenost,“ říká Blanka Pravdová, členka pracovní skupiny Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+ a zástupkyně organizace Učitel naživo.

Z každého takového setkání vyústí oblasti, ve kterých by se dítě mělo zlepšit. Tyto oblasti by si měl definovat žák. Zároveň by měl přemýšlet nad tím, co musí udělat on sám, případně co potřebuje od učitelů, rodičů, aby ke zlepšení došlo. 

Podporujeme, ale neřešíme problémy za děti

Učitelé a rodiče jsou zde v roli rádců a průvodců. Můžou pomoci zkonkretizovat myšlenky dítěte. Zároveň je ale důležité, aby problém nedefinovali a nevyřešili zcela za něj.

Cílem tripartitních setkání je dojít k tomu, aby byl žák sebejistý, dokázal sám sebe ohodnotit a uvědomil si, jaké jsou jeho silné i slabé stránky. Což se mu bude hodit v budoucnu v jeho profesním životě. 

Tripartita je skvělá průprava do profesního života

„Děti, které jsou zvyklé už od základní školy hodnotit své silné a slabé stránky, umí pak na pracovních pohovorech velmi dobře zhodnotit, jaké jejich vlastnosti a schopnosti jsou vhodné pro danou pozici. Zároveň zaměstnavateli dokáží jasně definovat, co by potřebovali k tomu, aby se zdokonalili v oblastech, kde v daný moment nejsou tak silní,” popsala výhody Bára Heřmanová, učitelka působící ve škole s programem Začít spolu, který podporuje školy a učitele, kteří chtějí učit takzvaným kompetenčním stylem výuky. 

Pokud taková setkání nejsou ve vaší škole běžná, zkuste si o ně říct. Zapojte se do procesu vzdělávání a hodnocení v průběhu celého školního roku. Uvidíte, že bude spokojené nejen vaše dítě, ale i vy budete k jeho úspěchům i neúspěchům přistupovat jinak. 

Přečtětě si, jak tripartity mohou vypadat v praxi.

Zpět