Měníme osnovy

Zpět

Začít spolu: Pomáhá školám učit tak, aby to děti bavilo a dávalo to smysl

27. 2. 2024 | Ing. Dita Hrudová, Step by Step ČR

Představte si, že chodíte do školy, kde vás to baví a kde vám učení dává smysl. Chápete, co se zrovna učíte a k čemu vám to je. Když uděláte chybu, dozvíte se, že chybou se poučíte a příště zkusíte jinou cestu. Ve škole máte slovní hodnocení a spolu s učitelem si nastavíte plán, kam se v jednotlivých oblastech můžete posunout. Učíte se samostatnosti, používáte kritické myšlení a umíte si poradit, když nastanou problémy. Osvojíte si ochotu naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje, a víte, že ostatní pomohou vám. Přesně takový přístup najdete ve školách s programem Začít spolu, který letos oslaví 30 let v ČR.

Začít spolu: Pomáhá školám učit tak, aby to děti bavilo a dávalo to smysl

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický koncept určený pro děti od 3 do 11 let. Zapojení učitelé pracují podle mezinárodních pedagogických standardů “Kompetentní učitel 21. století”.

Začít spolu splňuje požadavky pro moderní kvalitní vzdělávání a staví na respektu k jedinečnosti každého dítěte.

Samostatnost, kritické myšlení, schopnost rozhodovat se a nést za svou volbu odpovědnost, tvořivost, spolupráce a umění (sebe)reflexe jsou dovednosti, na něž se v programu zaměřujeme.

Čtyři hlavní principy programu jsou:


1. Společné vzdělávání pro všechny děti, protože rozmanitost vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti.

2. Aktivní zapojení dítěte a rozvoj kompetencí. Chybu považujeme za přirozenou součást učení.

3. Učení se v souvislostech a propojení s reálným životem (tzv. Integrovaná tematická výuka) v tzv. centrech aktivit, která vytvářejí podnětné učební prostředí.

4. Rodiče a komunita jsou vítanými partnery, neboť otevřenou komunikaci a spolupráci s rodinami považujeme za důležitý předpoklad zdárného učení a podpory rozvoje dítěte.

 

 

 

 

Principy programu Začít spolu nejsou alternativa, ale v dnešní době jsou základní podmínkou pro kvalitní vzdělávání. Děti ze škol Začít spolu vynikají v mnoha oblastech. Nejen proto, že se učí v souvislostech, jsou zvyklé se ptát a samy si zjišťovat další informace. Ale díky interaktivní formě výuky v centrech aktivit získají dovednosti, které využijí v současném světě. Děti se učí od sebe navzájem, jsou aktivní, učí se spolupracovat, řešit konflikty, hledat různá řešení, chybovat, argumentovat, dávat zpětnou vazbu a prezentovat výsledky své práce.

Letos to bude již 30 let, kdy program obohacuje vzdělávání v ČR. Je dostupný všem mateřským a základním školám, které se rozhodnou proškolit svůj pedagogický tým a začít používat konstruktivistickou pedagogiku zaměřenou na dítě.

Držitelem licence a práv na jeho šíření a rozvoj je nezisková organizace Step by Step ČR, o.p.s. Ta spravuje také síť škol Začít spolu, kam je aktuálně zařazeno více než 160 mateřských a základních škol. V roce 2021 založila Step by Step s podporou Nadace ČS regionální metodická centra, tzv. ZaS centra. Jsou to místa poskytující odborné zázemí pro podporu a profesní rozvoj, sdílení a společné učení pedagogů.

Začít spolu nabízí způsob, jak vzdělávat tak, aby učení dávalo smysl a přinášelo radost.

V současnosti tolik zmiňovaný wellbeing se prolíná celým programem a je přítomný během každého okamžiku ve škole. Respektující přístup k dítěti, formativní hodnocení a spolupráce s rodinou jsou základní předpoklady k tomu, aby se dítě ve škole cítilo dobře a mělo chuť poznávat svět.

Jak vypadá výuka ve školách s tímto programem? Přečtěte si rozhovory s učiteli na našem blogu

Zpět