Měníme osnovy

Zpět

GreenComp: Udržitelnost ve vzdělávání pohledem Evropské komise

17. 4. 2024 | Vendula Procházková

Jak na téma udržitelnosti ve školách pohlíží evropští politici? Nahlédněte do strategie Evropské komise GreenComp, která se zabývá tím, jaké kompetence by se v návaznosti na téma udržitelnosti měly rozvíjet u školáků.

GreenComp: Udržitelnost ve vzdělávání pohledem Evropské komise

Co je GreenComp?

GreenComp je strategie Evropské komise, která se zabývá tématem udržitelnosti a jeho napojení na výuku a vzdělávání. Skládá se ze čtyř ‚‚oblastí‘‘, které definují udržitelnost. Pod každou oblast spadá dvanáct kompetencí, které tvoří stavební kameny pro to, jak k jednotlivým kompetencím přistupovat. Každá oblast a kompetence je podrobně popsaná a měla by sloužit jako inspirace a východisko pro evroské školy.

Oblasti kompetencí:

  1. Ztělesnění hodnot udržitelnosti: Zahrnuje uvědomění si osobních hodnot, podporu spravedlnosti a péči o přírodu. Podporuje uvědomění si, že člověk je součástí přírody a je důležité respektovat přírodu za účelem obnovy a regenerace zdravých a odolných ekosystémů.
  2. Přijetí složitosti v oblasti udržitelnosti: Zahrnuje systémové myšlení, kritické myšlení a rámování problémů. Jde o posouzení informací a argumentů, určení předpokladů, zpochybnění statusu quo a zamyšlení se nad tím, jak osobní, sociální a kulturní zázemí ovlivňuje myšlení a závěry.
  3. Představy o udržitelné budoucnosti: Zahrnuje gramotnost ohledně budoucnosti, přizpůsobivost a průzkumné myšlení. Cílem je zvládání transformací a výzev ve složitých situacích udržitelnosti a přijímání rozhodnutí týkajících se budoucnosti.
  4. Konání v zájmu udržitelnosti: Zahrnuje politickou činnost, kolektivní akce a individuální iniciativu. Určuje vlastní potenciál v zájmu udržitelnosti a aktivně přispívá ke zlepšení vyhlídek pro komunitu a naši planetu.

Proč je to důležité?

GreenComp není pouze další program. Je to komplexní strategie, která rozvíjí kritické myšlení, empatii a schopnost spolupráce u dětí. Udržitelnost v tomto pojetí není jen slovo; je to životní styl a myšlenkový proces, který poskytuje solidní základ pro budoucí generace, které budou schopné čelit výzvám 21. století s uvědomělostí a proaktivitou.

Přečtěte si článek na našem webu, jak se udržitelností zabývají např. na Základní škole ve Zbiroze. 

 

Zpět